Compare Listings

อาคารสำนักงานแข่งเดือด อุปทานใหม่พุ่ง7แสนตร.ม.

อาคารสำนักงานแข่งเดือด อุปทานใหม่พุ่ง7แสนตร.ม.

เอ็ดมันด์ ไต ชี้แนวโน้มตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ส่อแข่งเดือด เหตุอุปทานใหม่ 3 ปีข้างหน้าเพิ่มกว่า 7 แสนตร.ม. ขณะที่พิษโควิดฉุดดีมานด์ชะลอ กระทบค่าเช่า “คงที่-ลดลง”

นางสาวนีรนุช กนกวิไลรัตน์ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากการสำรวจตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ พบว่ากำลังเข้าสู่สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากอุปทานใหม่ในตลาดที่จะสร้างเสร็จในปีนี้ และอีก 3 ปีข้างหน้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่ารวมกันมากกว่า 700,000 ตารางเมตรมองว่าอุปทานในตลาดอาคารสำนักงานจะมีจำนวนมากเกินความต้องการเช่าพื้นที่ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆ เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าอาคารหรือหาพื้นที่อาคารสำนักงานใหม่

“ภาคธุรกิจต้องประสบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเงิน อันเป็นผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด จึงทำให้ต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ยุคโควิด ด้วยการลดจำนวนพนักงาน และอาจจะรวมไปถึงการลดพื้นที่เช่าของอาคารสำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และจะทำให้ความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานลดลง ในขณะที่อุปทานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในตลาดกำลังเพิ่มขึ้นในแต่ละปี”

นางสาวนีรนุช กล่าวต่อว่า จากการประมาณการอุปทานใหม่ของพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ปี 2564-2567 ในปี 2564 อุปทานใหม่ของพื้นที่อาคารสำนักงาน 140,308 ตารางเมตร ปี 2565 มีอุปทานใหม่ 435,000 ตารางเมตร ปี 2566 มีอุปทานใหม่ 70,000 ตารางเมตร ปี 2567 มีอุปทานใหม่ 72,000 ตารางเมตรรวมทั้งสิ้น 717,308 ตารางเมตร

อย่างไรก็ตาม จากการที่ความต้องการในตลาดอาคารสำนักงานเริ่มชะลอตัว คาดการณ์ว่า ค่าเช่าอาคารสำนักงานในไตรมาสที่สอง มีแนวโน้มที่จะยังคงที่หรืออาจมีการลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองค่าเช่าระหว่างผู้เช่าและเจ้าของอาคารสำนักงาน โดยคาดว่าค่าเช่าและเงื่อนไขนั้นจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าช่วงก่อนโควิด และผู้เช่าจะมีอำนาจในการเจรจาต่อรองค่าเช่าและเงื่อนไขสัญญาเช่าได้มากขึ้น

ปัจจุบันตลาดอาคารสำนักงานนั้น เริ่มเป็นตลาดของผู้เช่า (Tenant Market) ด้วยรูปแบบการทำงานของบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสอดคล้องกับบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการทำงานอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในไทยและทั่วโลก ทำให้อาคารสำนักงานใหม่ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เช่าในปัจจุบันมากขึ้น

View more >>>>

Related posts

อานิสงส์‘พิษโควิด-ภาษีที่ดิน’ ดันคอมมูนิตี้มอลล์บูมรอบ6ปี

เอ็ดมันด์ ไต ชี้เทรนด์...

Continue reading

ออฟฟิศ-ค้าปลีกยังแกร่ง บ้าน-คอนโดพร้อมฟื้นตัวรับมาตรการรัฐฯ

บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี...

Continue reading

The virus and Bangkok property

The outbreak of the coronavirus has affected the property market in Bangkok, in particular the...

Continue reading

Join The Discussion